logo banka ledu

HR

EN

ISKORISTITE SVE ŠTO VAM NUDI LED!

BANKE LEDA

Banka leda kao akumulator jeftinije energije hlađenja

Kao što smo već rekli, banka leda nije rješenje za svaki problem klimatizacije, međutim, postoji velik broj objekata gdje se ugradnja takvog sustava povrati već za koju godinu.

Banka leda preuzima funkciju akumulatora hladnoće. Hladnoću proizvodimo tada kad nam se to isplati a koristimo ju kad ju trebamo. Banka leda može imati i brojne druge funkcije. Najčešća je ta da s ugradnjom banke leda smanjimo električna opterećenja kad su na vrhuncu i da hladnoću proizvodimo tada kad je električna energija jeftina. Pored toga banke leda ugrađuju se i tamo gdje nastaju iznenadne i velike potrebe po hladnoći. Lijep primjer je industrija mljekarstva gdje je potrebno sveukupnu dnevnu količinu mlijeka ohladiti u roku manjem od jednog sata. Našu banku leda možemo "isprazniti" u roku od 45 minuta!

ikona trgovski centri

TRGOVAČKI CENTRI

ikona hoteli

HOTELI

ikona industrija

INDUSTRIJA

Trgovački centri su enormni potrošači hlađenja. To se može pripisati prije svega velikim unutrašnjim izvorima (rasvjeta) a i zadovoljstvo stranaka je jedna od prvih briga svakog upravitelja trgovačkog centra.

Toplotno opterećenje prosječnog trgovačkog centra prilično paralelno slijedi vanjskim toplotnim opterećenjima. Što je vani toplije veća je potreba za hlađenjem. To također utječe i na opterećenje električnog priključka što se naravno osjetno poznaje na uplatnici na kraju mjeseca. Naš nadzorni sustav ILC slijedi maksimalnim dozvoljenim opterećivanjima i sukladno tome koristi raspoložive i najjeftinije izvore hlađenja.

Naročito u primorskim krajevima a drugdje na kopnu troškovi hlađenja ovih objekata predstavljaju velik dio ili su čak veći od troškova grijanja. Upravo troškovi električne priključne snage i električne energije potrošene za namjene hlađenja predstavljaju ozbiljnu stavku troškova. Na ovom mjestu ne govorimo o tome da je trošak prekomjernog opterećenja električne mreže odjeljak za sebe.

Na osnovu dugotrajnih iskustava na tom području odlično poznajemo energetske potrebe hotela. Banka leda ima u hotelskom objektu izvanredan učinak, pri nesmanjenoj udobnosti agregati mogu biti manji i do 50%. Najzanimljivije naše iskustvo je da se u već postojećem hotelu uvijek nađe mjesta za njenu ugradnju.

Dobro i pouzdano hlađenje u industriji je od ključno značaja. Potrebe za hlađenjem se doduše u mnogome razlikuju o grane do grane industrije, međutim za sve njih je podjednako važno da cjelokupna proizvodnja zavisi od hlađenja.

Svaka industrijska grana ima svoje posebne zahtjeve za hlađenjem. Farmacija na primjer većinu hlađenja potroši za klimatizaciju proizvodnih i skladišnih prostora, a potreba za hlađenjem je uvelike jednakomjerno raspoređena tijekom cijelog dana. Na drugoj strani automobilska industrija koristi hladnoću za hlađenje raznovrsnog oruđa, stoga potreba za hlađenjem nastupi iznenada i odjednom. Svaka industrijska grana dakle ima svoje potrebe i svaka zahtjeva posebno rješenje.

Banka leda kao sigurnosni element

Banke leda nisu samo akumulatori hladnoće. Mogu biti i sigurnosni elementi koji hladnoću osiguravaju kod ispada električne energije.

Poznati su nam objekti kod kojih je hlađenje 24/7 od vitalnog značaja. U te objekte nesumnjivo spadaju podatkovni centri u kojima zbog ispada hlađenja može doći do nepopravljive štete. Primjereno dimenzionirana banka leda može doprinijeti snižavanju vrhunskih opterećenja električne mreže a na drugoj strani može predstavljati čak i višesatnu ili čak višednevnu akumulacijo hladnoće. Slično osjetljivi objekti su i bolnice i hladionice. U oba slučaja je konstantno hlađenje neophodno jer ispad negativno utječe na zdravlje ljudi ili ugrožava poslovanje društva.

ikona podatkovni centri

PODATKOVNI CENTRI

ikona hladilnice

HLADIONICE

ikona bolnice

BOLNICE

Podatkovni centri (DC) spadaju među najveće potrošače hladnoće. Bez obzira na TIER stupanj DC osiguravanje konstantnog hlađenja ostaje bitna zadaća. S porastom potrebe po pouzdanosti djelovanja DC raste i potreba po redundantnom hlađenju što tako s pozicije investicija kao i rada te održavanja predstavlja enorman trošak. Banka leda može istovremeno djelovati kao sigurnosni element jer osigurava hlađenje čak i kod ispada električnog napajanja preko mreže.

U suvremene podatkovne centre ugrađuje se kombinacija “Turbocor” agregata za hlađenje s mogućnošću izvođenja slobodnog hlađenja i predimenzioniranih banka leda koje su namijenjene snižavanju električne priključne snage te višesatnoj odnosno čak višednevnoj akumulacije hladnoće u slučaju ispada napajanja preko mreže.

Hladionice djeluju 24/7 i moraju osigurati primjerno hlađenje čak i onda kad vanjske temperature prekorače 35 °C. Pregrijani krovovi, gdje su postavljene vanjske jedinice sustava za hlađenje, mogu se ugrijati i na više od 50 °C što znatno snižava učinak sustava za hlađenje te ima velik utjecaj na povećane troškove električne energije.

Namjena banaka leda u sustavu hladionica je rashlađivanje sredstva za hlađenje, t. z. “sub-cooling”. Led koji se proizvede noću koristi se danju kao dodatan izvor hladnoće koji uvelike poboljšava učinak sustava za hlađenje. Pored toga banka leda može u izvedbi s ledenim kuglama biti i izvor hlađenja u slučaju ispada električnog napajanja.

Bolnice su objekti kojima je hlađenje potrebno tijekom cijele godine a pored toga si zbog osjetljivih programa ne mogu priuštiti ispade tog sustava. Da bi to osigurali u bolnice se ugrađuju redundantni sustavi hlađenja kao i redundantno agregatno napajanje. Sve to je jasno povezano s visokim investicijskim troškovima kao i velikim troškovima rada i održavanja.

Bolnica kao veliki potrošač hladnoće može odlično iskoristiti potencijal kojeg joj nudi banka leda. Pored znatnog rasterećivanja električne mreže i osjetnog snižavanja troškova banka leda osigurava i sigurnost pri opskrbi hladnoće u slučaju ispada električnog napajanja.

Što je banka leda i koji su principi njenog djelovanja?

Banka leda je velika i dobro izolirana posuda. U njoj u pogodnim uvjetima pomoću prilagođenog agregata hlađenja smrznemo veću količinu vode a hladnoću koristimo tada kad nam je potrebna. Banka leda može biti kapilarna ili u izvedbi s zaleđenim kuglama.

Banka leda već u svojoj osnovi zauzima dosta prostora, stoga je dobra ona banka leda koju je moguće postaviti u neiskorišten i nekvalitetan prostor. Takve su banke leda Fafco jer se izrađuju po mjeri i sastavljaju se na mjestu ugradnje. Moguće ih je ugraditi i kroz manje otvore tako da će se za njih u vašem objektu uvijek naći mjesto. Važno je također da banka leda jednakomjerno isporučuje hladnoću i najviše tada kad je to najpotrebnije. Banke leda s gustim i vertikalnim polietilenskim kapilarama su toj zadaći uvijek dorasle. Naše banke možemo opremiti i s “turbo” modulom što nam omogućuje još bolju isporuku hlađenja cijelo vrijeme korištenja banke leda.

ikona notranje taljenje

UNUTARNJE OTAPANJE

ikona zunanje taljenje

VANJSKO OTAPANJE

ikona hibridno taljenje

HIBRIDNO OTAPANJE

Takozvano “Inside melt” odn. unutarnje otapanje je najbolje upotrijebljen način oduzimanja energije hlađenja iz banke leda. Za postizanje željenog efekta je ključno da je izmjenjivač jednakomjerno raspoređen kroz cijelu banku leda dok kapilare moraju biti sitne i međusobno jednakomjerno udaljene na dostatno malim razmacima.

Kod metode “Inside melt” kroz sitne kapilare vodimo pothlađenu mješavinu etilen-glikola i vode te na taj način zaledimo vodu koja se nalazi u izoliranoj posudi. Kad hladnoću trebamo kroz kapilare pustimo ugrijanu mješavinu koja se vraća iz klimatizacijskog sustava te ju u dodiru s ledenom vodom primjerno ohladimo. Svojstvo tog sustava je da voda u posudi cijelo vrijeme ostaje ista i iz nje nikad ne izlazi.

Sustav “Outside melt” ili vanjsko otapanje u suštini koristi sasvim jednak princip za zaleđivanje vode u posudi kao i sustav “Inside melt”, kod čega se za hlađenje koristi ohlađena voda iz posude a ne mješavina za hlađenje koja putuje kroz kapilare. Mješavina za hlađenje služi isključivo za zaleđivanje vode u posudi.

Prednost takvog sustava je u tome da se zbog neposrednog korištenja ledene vode u kratkom vremenu isporuči velika količina hladnoće. Slabo svojstvo tog sustava je da voda za hlađenje napušta posudu te se u nju vraća i na taj način u banku leda unosi i potencijalne nečistoće. Taj sustav se češće koristi u industriji gdje u različitim procesima nastaju iznenadne i munjevite potrebe za hlađenjem.

Hibridni sustav predstavlja kombinaciju prethodno opisanih sustava “Inside melt« i »Outside melt”. Udružuje sve prednosti oba sustava što omogućuje prijenos cjelokupne pohranjene hladnoće u samo 45 minuta!

Hibridni sustav se obično koristi u industriji gdje je zbog specifičnosti procesa potrebna jednokratna i enormna količina energije za hlađenje. Dobar primjer za to je industrija mljekarstva gdje je potrebno u jutro u manje od
1 sata ohladiti cjelokupnu dnevnu količinu mlijeka. Ako bi to željeli učiniti pomoću klasičnog agregata za hlađenje za to bi nam bila potrebna priključna električna snaga od nekoliko MW. Korištenjem banke leda proizvedemo cjelokupnu potrebnu količinu hladnoće u 23 sata i nakon toga ju isporučimo u
1 satu. Ovakav sustav hlađenja može biti manji 24 puta!

ikona twitter ikona facebook ikona deli