logo banka ledu

HR

EN

AGREGATI ZA HLAĐENJE

Kako izabrati primjeran agregat za hlađenje?

Primjeran agregat za hlađenje ima ključno značenje za dobro djelovanje banke leda. Vaš postojeći agregat za hlađenje novije izvedbe moguće je prilagoditi za djelovanje kod negativnih temperatura ali njegov učinak će biti za otprilike 15-20 % manji od namjenski građenog Emicon agregata za hlađenje. Nijedno rješenje nije univerzalno stoga je potrebno prihvatiti se svakog primjera posebice.

Kako bi sustav za hlađenje s bankom leda dostigao optimalan učinak potrebno je sukladno izabrati agregat za hlađenje koji je namjenski izrađen baš u tu svrhu. Znatno veći učinak imati će ponajprije kod negativnih temperatura. Isto tako je nužno uzeti u obzir da se u optoku hlađenja koristi mješavina etilen-glikola i vode a izmjenjivači moraju biti tome prilagođeni. Agregat za hlađenje mora osigurati regulaciju najmanje na dva područja. Naši agregati za hlađenje namijenjeni su djelovanju s bankama leda i nose dodatnu oznaku “SP” te ih nije moguće naći u katalogu na internetu. Pišite nam.

ikona zrak voda

ZRAK - VODA

ikona voda voda

VODA - VODA

ikona toplotne crpalke

TOPLINSKE CRPKE

U komercijalnim aplikacijama se poglavito koriste zračno hlađeni agregati za hlađenje. Radi se o zahvalnim i kompaktnim uređajima koji uglavnom dobro služe svojoj namjeni. Glavni nedostatak zračno hlađenih agregata za hlađenje je taj da je njihov učinak najmanji upravo tada kad se od njih očekuje najviše a to je u vrućim ljetnim popodnevima.

Agregat za hlađenje namijenjen uporabi s bankom leda morao bi biti bolje kvalitete i morao bi imati veznu regulaciju temperature vode za hlađenje te bi morao uzeti u obzir zadržavanje suvišnog sredstva za hlađenje. U posljednje vrijeme osviješteni korisnici se sve više odlučuju za ugradnju uređaja koji kao sredstvo hlađenja koriste propan (R290 - ODP=0, GWP=3).

Vodeno hlađeni agregati za hlađenje koriste se ponajviše kod industrijskih aplikacija odnosno tamo, gdje je moguće iskoristiti prednost takvog stroja. Ovi strojevi imaju u kombinaciji s vodenim stupovi otprilike za 10 % bolji učinak koristi nego njihova zračno hlađena braća a u kombinaciji s podzemnom vodom može taj učinak koristi biti i do 2 puta veći.

Ovdje preporučujemo uređaje izvanredno visokih učinaka koristi tako kod negativnih kako kod pozitivnih temperatura. Stroj će jedino na taj način iskoristiti sav svoj potencijal te ključno doprinijeti željenom učinku koristi cjelokupnog sustava. Gdje god je moguće preporučuje se provjeriti mogućnost uporabe podzemne vode. Učinak koristi takvog uređaja može biti EER=6,5!

Svaki uređaj čija namjena je djelovanje u sustavu glikolnog kruga moguće je isporučiti i kao toplinsku crpku. Ovo je posebice zanimljivo kod uređaja koji kao izvor topline koriste podzemnu vodu. Takvi uređaji mogu proizvesti vodu zagrijanu do 60 °C što je sasvim dovoljno za opskrbu većine korisnika.

Kod uporabe toplinske crpke koja kao izvor topline koristi podzemnu vodu, potrebno je upozoriti na to da se ciklus djelovanja uređaja regulira sezonski. Zbog opasnosti zagađivanja podzemnih voda primjerena je samo uporaba uređaja koji to urade zaokretom kruga hlađenja pomoću 4-putnih ventila. Prilagođene toplinske crpke zrak-voda djeluju isto kao i normalne toplinske crpke a imaju i slična ograničenja.

ikona twitter ikona facebook ikona deli